Нове в версії

Облік ПДВ
Нові форми платіжних документів (з 01.12.2014)
Відповідно до наказу Мінфіну № 957 від 22.09.2014 внесені зміни в друковані форми документів “Податкова накладна”, “Додаток 1 до Податкової накладної”, “Додаток 2 до Податкової накладної”. Нові форми будуть формуватися для документів, виписаних в період з 01.12.2014 по 31.12.2014 р.
Зміни кодів та найменувань одиниць вимірювання (з 01.01.2015)
Відповідно до наказу Мінфіну № 1129 від 14.11.2014 в податкових документах, починаючи з 01.01.2015 р. будуть зазначатися коди та найменування одиниць вимірювання номенклатури відповідно до українського Класифікатору системи позначень одиниць вимірювання та обліку.
Завантаження електронних податкових документів в форматі XML
У зв’язку з прийняттям наказу Мінфіну № 1129 від 14.11.2014, що передбачає формування та зберігання податкових документів лише в електронній формі, реалізована можливість зберігання електронних податкових документів в інформаційній базі.
Класифікатори
Класифікатор одиниць вимірювання
Реалізований підбір одиниць вимірювання з Класифікатора системи позначень одиниць вимірювання та обліку. Раніше підбір виконувався з класифікатора, не регламентованого українським законодавством. Підбір виконується при натисканні кнопки “Підбір з класифікатора”.
Зміна друкованих форм документів
Реквізити документа, що підтверджує право на отримання ТМЦ
В документах відвантаження ТМЦ, надання послуг, нематеріальних активів додана можливість вказувати реквізити не лише доручення, а й іншого документа, що підтверджує право фізичної особи на отримання цінностей.