Cechy główne:

  • Wypełnienie i przekazanie na stronę internetową zawartości tekstowych i multimedialnych
  • Zamieszczenie zawartości w konkretne rozdziały i kategorie
  • Jednoczesne uwzględnienie informacji na kilka stron internetowych
  • Jednoczesne uwzględnienie informacji w kilku językach
  • Manualne lub automatyczne formowanie meta tagów stron
  • Manualne lub automatyczne formowania URL
Dowiedź się więcej o danym rozwiązanius