Zadanie

 • Zautomatyzować publikowanie i sprzedaż z platformy handlowej eBay

Rozwiązanie

 • Publikowanie towarów przez 1C: Enterprise
 • Automatyczna aktualizacja informacji o cenach i dostępności towaru

Rozwiązanie

 • System zamieszczania zamówień w 1C Enerprise
 • Integracja za pośrednictwem AWS API

Celem danego rozwiązania jest automatyzacja procesu publikacji/zamieszczania oraz sprzedaży produktów z platformy handlowej eBay. Integracja jest dokonywana za pośrednictwem API serwisu internetowego eBay Web Service .

Z przyjemnością informujemy, że rozwiązanie przeszło certyfikację.
Obecnie ten system jest oficjalnie zgodny z platformą eBay!
Zainteresowany? Skontaktuj się z nami!

Cechy główne:

 • Publikowanie/ umieszczenie produktu na eBay za pomocą oprogramowania 1C
 • Automatyczna aktualizacja cen
 • Automatyczna aktualizacja informacji dotyczącej dostępności towaru
 • Pobieranie informacji o zamówieniach do konfiguracji 1C Enterprise (automatyczne rezerwowanie towarów)
 • Prowadzenie rejestrów numerów śledzenia wysyłek w 1C
 • Automatyczne umieszczenie na stronie eBay numeru śledzenia przesyłki
 • Możliwość symultanicznego publikowania na kilku kontach.

Szczegółowy opis funkcjonalności

OMain window

 

Główne okno interakcji z platformą handlową e-Bay jest podzielone na kilka zakładek:

 • Importowanie zamówień
 • Publikacja towarów
 • Ustawienia ogólne
 • Zarządzanie kategoriami

Importowanie zamówień

Moduł integracji pozwala na importowanie zamówień bezpośrednio z serwera eBay. Podczas aktywacji zakładki system pobiera dane za ostatnie 3 dni oraz automatycznie wypełnia je w formularz przetwarzania zamówienia.

Okno przetwarzania zamówień składa się z trzech części:

 • Ogólna lista zamówień za wybrany okres
 • Lista towarów z zamówienia
 • Dane dotyczące dostawy

W liście zamówień eBay również jest wyświetlany dodatek do dokumentów „Zamówienie klienta”. Dzięki temu, zawsze będziecie Państwo mieli wgląd do tego, które zamówienie jest już przetworzone, a które wymaga dodatkowych czynności. Na podstawie każdego wpisu można stworzyć nowego klienta ( dane są wypełniane automatycznie ) wraz z zamówieniem od danego klienta.

Również istnieje możliwość okresowego automatycznego importowania zamówień. W ten sposób, gdy prowadzicie Państwo handel na kilku platformach, zawsze będziecie Państwo mieć aktualne dane dotyczące dostępności towaru, nawet wtedy gdy zakup miał miejsce podczas Państwa nieobecności.

[ Orders downloading

 

Orders downloading

Zarządzanie towarami

Wszystkie niezbędne dane dla publikowania towaru są zebrane na odpowiedniej zakładce.

Posting of items to eBay

 

Część lewa okna zawiera ogólną listę towaru, oznaczoną znakiem publikowania na odpowiednim koncie eBay. W części prawej znajdują się dane, które dotyczą bezpośrednio aktywnego towaru.
Panel pracy z towarami składa się z ‘szybkich’ filtrów i możliwych działań nad towarami.

Filters
Filters

Wybór towarów może być dokonany według następujących statusów:

 • Wszystkie- pełna lista towarów dostępnych dla publikacji
 • Nowe- towary, które jeszcze nie zostały opublikowane
 • Aktywne- towary, opublikowane na eBay i aktywne dla sprzedaży
 • Nieaktywne- towary zdjęte z publikacji

W liście towaru przewidziana jest różna wizualna oprawa dla pozycji:

 • Pozycja jest wyświetlana w kolorze szarym- nowy towar, w nim nie są wypełnione wszystkie pola dla publikacji
 • Pozycja jest wyświetlana w kolorze czarnym- towar jest gotowy do publikacji
 • Kolumna jest oznaczona jaskrawo czerwonym kolorem błąd synchronizacji/wypełniania

Przetwarzanie towaru przed publikacją

Podczas aktywacji pozycji w liście są automatycznie wypełniane dane dotyczące towaru w części prawej przetwarzania. Dane można skorygować. Po sprawdzeniu wszystkich pól i naciśnięciu przycisku „ Zastosuj” pozycja będzie zaznaczona jako gotowa do publikacji.

Formularz wypełniania jest podzielony na kilka sekcji. Główne dane dotyczące towaru mają opcję podglądu.

Main data

 

Wypełnianie specyfikacji towaru
Przy wypełnianiu specyfikacji są uwzględniane zalecane dla wybranego towaru parametry (wydzielone pogrubioną czcionką ). Istnieje możliwość określenia własnych parametrów lub uzyskania ich automatycznie z właściwości towaru. Również dla parametrów są dostępne sugerowane wartości eBay dla niektórych charakterystyk. W ten sposób, przy prawidłowym wypełnieniu, towar będzie brał udział w poszukiwaniu po fasecie ( filtrach) platformy.

Specifications

Wypełnianie danych dotyczących dostarczenia towaru:

Item shipment data

 

Ustawienia ogólne

Wszystkie wspólne ustawienia modułu są przechowywane na oddzielnej zakładce. Istnieje możliwość określenia różnych parametrów dotyczących działania modułu.
Na przykład: polityka zaokrąglenia cen, minimalna cena towarów, polityka formowania ceny (uwzględniając prowizje systemów oraz kolumny cen bazowych dla obliczenia) wykorzystanie funkcjonalności opakowania (sprzedaż kilku pozycji w jednej partii).

General settings

 

Wybór kategorii publikacji

Dla określenia do której kategorii platformy eBay oraz Państwa wewnętrznego sklepu eBay powinien trafić towar, należy wykorzystywać formularz zestawienia. Dane na temat istniejących kategorii sklepu są brane bezpośrednio z serwera eBay poprzez Api.
 Select the category of eBay

 

Przykład opublikowanego towaru

Po opublikowaniu towaru można przejść do jego karty oraz przejrzeć wynik.

Posted item

 

ToolBoom przykład sklepu pracującego za pomocą danego modułu. Zachęcamy do przejrzenia oraz zamówienia sobie takiego samego modułu .

Powodzenia w sprzedaży!

Do danego rozwiązania można dodać dodatkową funkcjonalność w zależności od wyznaczonego zadania i potrzeb. Skontaktujcie się z nami, a my opracujemy indywidualny program dostosowany do Państwa potrzeb.