Zadanie

Zautomatyzowane przetwarzanie i obliczanie dużej ilości paczek za pośrednictwem firmy Delivery.

Rozwiązanie

System wymiany danych pomiędzy oficjalnym systemem firmy Delivery 3.0 oraz pakietem oprogramowania 1C klienta.

Rozwiązanie

Integracja serwisu API 3.0 firmy spedycyjnej do dowolnej konfiguracji 1C.

Główne możliwości:

 • Tworzenie ekspresowych listów przewozowych od kilku nadawców;
 • Elektroniczne tworzenie/drukowanie listów przewozowych z dowolnego dokumentu
 • Integracja ksiąg adresowych firmy Delivery
 • Serwis kalkulacji kosztów wysyłki
 • Automatyczne śledzenie statusów wysłanych paczek
 • Rozszerzone opcje drukowania listów przewozowych
 • Bezpłatna aktualizacja podsystemu przy zmianie interakcji z firmą Delivery
Zainteresowany? Skontaktuj się z nami!

Algorytm operacyjny

Dane są wymieniane za pomocą transferu informacji w formacie JSON poprzez programowe środowisko API 3.0 (application programming interface).
 Delivery operation algorithm

Uwaga! Aby rozpocząć pracę z oprogramowaniem API3.0 należy zarejestrować się na stronie internetowej firmy Delivery i wygenerować klucz API w Państwa koncie. W tym celu należy zwrócić się z prośbę do oddziału IT o otrzymanie klucza.

Szczegółowy opis funkcji oraz interfejsu

Tworzenie listów przewozowych

Żeby stworzyć list przewozowy należy:

 • wejść do rejestru dokumentów sprzedaży
 • wybrać potrzebny dokument lub stworzyć nowy
 • nacisnąć przycisk „ Stworzyć list przewozowy”

Na ekranie zostanie wyświetlony nowy dokument «Tworzenie listu przewozowego». Niektóre pola są wypełniane automatycznie ( jeśli odpowiednie dane są w bazie danych) . Dodatkowe dane powinny być wypełnione manualnie.
Dokument tworzenia listu przewozowego jest zbudowany zgodnie ze schematem zaoferowanym na stronie internetowej. Każdy z etapów wypełniania listu przewozowego jest wyróżniony odrębną zakładką dokumentu. Dokumenty mają zakładki przeznaczone dla każdego z etapów wypełniania dokumentów.
Ilość kroków może być zmieniona w zależności od wybranego typu doręczenia. Przykłady zdjęć ekranowych demonstrują wypełnianie listu przewozowego zgodnie ze schematem doręczenia „MagazynMagazyn”.

Krok 1: Schemat doręczenia

Podczas danego kroku dane dotyczące miasta oraz oddziału nadawcy i odbiorcy oraz schemat doręczenia są wypełniane.

Krok 2: Dane

Podczas danego etapu dane odbiorcy ( imię i nazwisko, numer telefonu) są wprowadzane, opcje płatności oraz ubezpieczenia towaru są wypełniane.

Krok 3: Kalkulacja kosztów wysyłki

Dany etap pozwala na kalkulację kosztów wysyłki na podstawie wybranych opcji wysyłki.

Również jest możliwość wyboru dodatkowych usług nadawanych firmą Delivery oraz możliwość sprawdzania cen:

Krok 4: Odbiór towaru

W przypadku wykorzystania schematu doręczenia „Drzwi-Magazyn” lub „Drzwi-Drzwi”, potrzebne jest wypełnianie danych dotyczących odbioru towaru. W przypadku innych rodzajów doręczenia, dana zakładka nie zostanie wyświetlona.

Krok 5: Dostarczenie towaru

W przypadku wykorzystania schematu doręczenia „Magazyn-Drzwi” lub „Drzwi-Drzwi”, wtedy na tym etapie niezbędne jest wprowadzenie danych odbiorcy towaru. W przypadku innych rodzajów doręczenia, dana zakładka nie będzie wyświetlona.

Krok 6: Informacja dla cła.

Nie jest używana dla doręczeń krajowych.

Krok 7: Opłata po doręczeniu

Krok 8: Potwierdzenie

Po naciśnięciu przycisku „Obliczyć”, dane dotyczące kalkulacji kosztów wysyłki zostaną wyświetlone w oknie zatwierdzenia.

Aby wysłać dane do serwera firmy Delivery trzeba nacisnąć przycisk „Zakończyć tworzenie”. Jeśli dane zostały wprowadzone prawidłowo, otrzymacie Państwo numer nowego listu przewozowego w 1C: Enterprise oraz będzie dostępna opcja drukowania.

 

Drukowanie listu przewozowego

Można wydrukować list przewozowy z formularza  listu przewozowego lub z listy sprzedaży z odpowiedniego menu:

Istnieje możliwość wyboru 3-ch opcji drukowania:

 • Drukowanie listu przewozowego
 • Drukowanie wszystkich naklejek na jednym arkuszu
 • Drukowanie naklejek na osobnych stronach

Status przesyłki

Lista sprzedaży wyświetla numer faktury na którą list przewozowy zostanie wysłany oraz aktualny status przesyłki. Istnieje możliwość automatycznej lub manualnej aktualizacji statusu.

Cena

Cena za moduł

1500 UAH

Instalacja

Instalacja we własnym zakresie ( dostarczamy moduł oraz wideo demonstracyjne)

Instalacja

Integracja w typowe konfiguracje przez naszego specjalistę – 200 UAH
Możecie Państwo dokonać instalacji modułu we własnym zakresie lub możecie skorzystać z usług naszego specjalisty.

Instalacja we własnym zakresie Instalacja wykonana naszymi specjalistami
Typowe konfiguracje Nietypowe konfiguracje
Cena 200 UAH Do negocjacji
Warunki Ze swojej strony dostarczamy moduł „ jak jest’ z wideo demonstracyjnym na bazie typowych konfiguracji. Integracja jest wykonana zdalnie. Zobacz listę kompatybilnych typowych konfiguracji poniżej. Do negocjacji

Kompatybilne typowe konfiguracje:

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym dla Ukrainy, wersja 1.2
 • Zarządzanie handlem dla Ukrainy, wersja 2.3
 • Zarządzenie handlem dla Ukrainy, wersja 30
 • Zarządzanie małym biznesem dla Ukrainy, wersja 1.4

Istnieje możliwość dodania dodatkowych funkcji do danego rozwiązania w zależności od zadania oraz potrzeb. Skontaktujcie się z nami, a my opracujemy precyzyjnie dopasowaną aplikację, aby spełnić Państwa  najbardziej wymagające  potrzeby.