Zadanie

 • Zautomatyzowanie komunikacji elektronicznej z klientami
 • Analiza efektywności newsletterów.

Rozwiązanie

 • Automatyczne zawiadomienie po wystąpieniu określonego zdarzenia
 • Sprawozdanie po efektywności zawiadomień

Rozwiązanie

 • Manualna rozsyłka newsletterów do dowolnej listy odbiorców
 • Sprawozdanie z efektywności newsleterów

Cechy główne

 • Stworzenie nieograniczonej ilości szablonów maili i zawiadomień
 • Testy porównawcze (split-testing) newsletterów
 • Automatyczne wysyłanie zawiadomień po wystąpieniu określonego zdarzenia. Na przykład:
  • Niedokonanie zakupu po rejestracji
  • Urodziny klienta
  • Wejście na magazyn towaru, na który zostało złożone zamówienie wstępne
  • Porzucony koszyk
 • Manualne wysyłanie newsletterów
 • Tworzenie różnorodnych spisów odbiorców, na podstawie informacji z bazy danych, między innymi według następujących kryteriów:
  • Przeciętna kwota na paragonie
  • Data ostatniej transakcji
  • Geograficzna lokalizacja
 • Możliwość importowania dowolnego spisu odbiorców
 • Wykorzystanie specjalnych tokenów w celu automatycznego zamieszczania informacji w szablony maili. Na przykład
  • Personalizacja, adresowanie klienta
  • Artykuł towaru
  • Zdjęcie towaru
  • Cena towaru
  • Auto login
 • Tworzenie statystyk dotyczących newsletterów. Na przykład, ilość:
  • wysłanych maili
  • otwieranych maili
  • błędów wysyłki
 • Tworzenie sprawozdania z efektywność zawiadomień i newsletterów. Na przykład,
  • Ilość wysłanych maili
  • Ilość otwieranych maili
  • Ilość przejść na stronę internetową
  • Ilość zamówień po przejściu na stronę internetową
  • Suma zamówień po przejściu na stronę

Należy zwrócić uwagę na to, że funkcjonalność zależy od możliwości informacyjnej bazy oraz stron internetowych, z którymi ona współdziała.

Szczegółowy opis

Szablon maili

 Letters templates
Specjalny edytor pozwala na stworzenie szablonów maili dla automatycznych zawiadomień jak i dla manualnych newsletterów. W szablon wchodzą następujące informacje:

 • Adres email, z którego będzie wysłany mail
 • Nadawca ( osoba, firma, organizacja)
 • Temat maila
 • Mail kodu html

Szablon umożliwia stworzenie maili dla różnych wersji językowych w obrębie jednej strony internetowej, jak również dla kilku stron jednocześnie.

Spis odbiorców

 Setting the list of recipients
System daje możliwość wykorzystywania różnych spisów odbiorców elektronicznych, dowolnie zaimportowanych oraz automatycznie stworzonych na podstawie Państwa baz danych. Spis automatyczny można stworzyć na podstawie konkretnych kryteriów. Kryteria są zależne od bazy danych i niezbędnych filtrów. Na przykład, możecie Państwo stworzyć spis na bazie następujących informacji o kliencie:

 • Strona internetowa, (gdy u Państwa jest kilka stron WWW)
 • Strefa geograficzna
 • Wybrany język
 • Analiza poprzednich zamówień ( konkretne towary/grupy towarów)
 • Analiza aktualnych zamówień ( konkretne towary/grupa towarów)
 • Suma zamówień
 • Ilość zamówień
 • Data ostatniego zamówienia

Stworzone i zapisane spisy, (lecz nie dowolne) automatycznie synchronizują się z bazą danych. W ten sposób, możecie Państwo jednorazowo ustawić kryteria tworzenia spisów, które później możecie Państwo wykorzystywać dla przyszłych newsletterów.

Newslettery

Newsletters
Celem katalogu jest rejestr każdego osobnego newslettera i jego parametrów. Każdy newsletter otrzymuje numer kolejności i datę ( według których można później wykonywać filtrowanie ).
W każdym newsletterze powinno się zaznaczać:

 • Nazwę
 • Spis odbiorców
 • Szablon maila
 • Stosowanie/nie stosowanie personalizacji adresowania odbiorcy

Również istnieje możliwość wskazania w karcie newslettera towarów z bazy danych, które będą automatycznie wyświetlane w mailu ( za pomocą tokenów). Na dole odzwierciedla się statystyka newsletterów ( wysłane, otrzymane, błędy). Specjalne funkcje umożliwiają wstępne testowanie newsletterów przed ich wysłaniem, a proces wysyłania, z kolei, można zatrzymać oraz ponowić. Po rozesłaniu wszystkich maili, newsletter otrzymuje status „ wykonany” a jego karta jest odtąd dostępna wyłącznie dla celów analizy danych.

Automatyczne zawiadomienia

 Automatic notifications
Automatyczne wysyłanie maili jest inicjowane pewnymi zdarzeniami, które są poprzednio określone w formularzu zawiadomień.
W zależności od wolumenu informacji w Państwa bazie danych jest możliwe ustawienie dowolnej ilości zdarzeń, które inicjują wysyłkę zawiadomień.
Przykłady:

 • Urodziny
 • Wejście towaru na magazyn
 • Dokonanie zakupy na pewną kwotę
 • Niedokonanie zakupu przez ustawiony okres czasu po rejestracji
 • Dodanie towaru do koszyka bez realizacji zakupu

Podczas wystąpienia zdarzenia, system automatycznie tworzy wiadomość email zgodnie z ustawionym szablonem oraz wysyła go.

Istnieje możliwość dodania do danego rozwiązania dodatkowej funkcjonalności w zależności od zadania i potrzeb. Skontaktujcie się z nami, a my opracujemy indywidualny program do Państwa zapotrzebowania.