Zadanie

 • Stworzyć wygodne środowisko dla pracy z klientami
 • Możliwość prowadzenia sprawozdania i analizowania interakcji z klientami

Rozwiązanie

 • Moduł w 1C dla wykonywania, odbioru oraz analizy połączeń
 • Integracja z telefonią na podstawie rozwiązania od Cisco

Rozwiązanie

 • System automatycznego wyszukiwania informacji dotyczącej kontrahenta
 • Moduł dla automatycznego wysyłania wiadomości SMS

Moduł zapewnia wygodę miejsca pracy menadżera obsługi klientów. W danym rozwiązaniu połączyliśmy wewnętrzne ATC Cisco z konfiguracją 1C Enterprise poprzez sterownik TAPI. W ten sposób podczas połączeń przychodzących od klienta, menadżer obsługi klienta jeszcze przed odebraniem słuchawki zna całą informację o abonencie. Również w danym projekcie była zintegrowana praca z serwisem wysyłania wiadomości SMS.

Cechy główne:

 • Odbieranie i wykonywanie połączeń z środowiska 1C
 • Automatyczne wyszukiwanie klienta na podstawie numeru telefonu podczas połączeń przychodzących
 • Automatyczne wyszukiwanie dodatkowej informacji o telefonującym kontrahencie, na przykład:
  • zamówienia
  • faktury
  • historia kontaktu
  • odesłane SMSy oraz maile
  • zamówienia wstępne
 • Wyświetlenie listy aktywnych menadżerów
 • Szybkie tworzenie nowego zamówienia/faktury
 • Zapisywanie połączeń przychodzących/wychodzących przez dokument Wydarzenie
 • Możliwość tworzenia oraz wypełniania kwestionariuszy dotyczących klientów
 • Sprawozdania analityczne dotyczące połączeń telefonicznych
 • Analiza kwestionariuszy klientów

Szczegółowy opis

Miejsce pracy menadżera

Main window

 

Okno główne zawiera całą informację niezbędną dla przetwarzania połączenia telefonicznego klienta.

Historia połączeń bieżącego dnia

Calls

Lista aktywnych użytkowników

 List of active users

Klawiatura wybierania, status linii

Dialpad

Podczas połączenia przychodzącego rezultaty wyszukiwania klienta są automatycznie wyświetlane w oddzielnym bloku.

 search results

Część dolna wyświetla informację o interakcji z klientem, na przykład:

 • Kontakty
 • Zamówienia
 • Realizacja zamówień
 • Wysłane wiadomości SMS oraz maile

Events

 web orders list

 sales register

 emails register

Rejestr połączeń telefonicznych

Połączenia przychodzące mogą być automatycznie zapisywane przez dokument ‘Wydarzenia’

 Incoming call registration

Wiadomości SMS

System pozwala na tworzenie wiadomości SMS (usługi AlfaSMS są wykorzystywane w tym celu):

 SMS form

Kwestionariusze

System oferuje możliwość tworzenia nieograniczonej ilości kwestionariuszy z nieograniczoną ilością pytań. Również istnieje funkcja automatycznego wyświetlania kwestionariuszy z poprzednio ustawioną ilością pytań.

 Questionnaires

Sprawozdania i analiza

Analiza ilości połączeń

 Analysis of the calls number

Analiza połączeń pod względem odcinków czasowych

 Analysis of the calls in terms of periods

Sprawozdania z wyników kwestionariuszy

 Report of the polling results

Do danego rozwiązania można dodać dodatkową funkcjonalność w zależności od wyznaczonego zadania i potrzeb. Skontaktujcie się z nami , a my opracujemy indywidualne rozwiązanie dostosowane dokładnie do Państwa potrzeb.