Zadanie

Stworzyć efektywny system automatycznego zawiadomienia współpracowników

Rozwiązanie

System automatycznego zawiadomienia pracowników w przypadku wystąpienia określonego zdarzenia

Rozwiązanie

Integracja 1C:Enterprise i komunikatora Jabber ( XMPP )
System inteligentnej interakcji użytkowników z 1C przez komunikator Jabber. Moduł pozwala na automatyczne wysyłanie zawiadomień użytkownikom systemu podczas wystąpienia określonych wcześniej zdarzeń.

Przykłady zdarzeń

  • Zamówienie oddzwonienia do klienta zarezerwowane na stronie internetowej- zawiadomienie pracowników call-centre
  • Zwrot towaru od klienta- zawiadomienie odpowiedzialnego menadżera
  • Braki w informacjach o wysyłce towaru –zawiadomienie odpowiedzialnego menadżera
  • Automatyczne zawiadamianie współpracowników o zbiórce funduszy przez 1C (urodziny, pomoc finansowa itp.)
  • Korekta raportów- zawiadomienie kierownika i odpowiedniego pracownika.

To są tylko przykładowe zdarzenia. Do danego rozwiązania można dołączyć dodatkową funkcję w zależności od zadania czy potrzeb. Skontaktujcie się z nami