Programowo-sprzętowe rozwiązanie dla automatyzowania śledzenia czasu pracy pracowników organizacji

Cechy główne:

  • Automatyczne urządzenie identyfikacji osoby po odciskach palców, karcie dostępu lub za pomocą systemu rozpoznawania twarzy
  • Automatyczne importowanie danych dotyczących czasu przyjścia do pracy oraz wyjścia z pracy pracowników, na podstawie kontroli dostępu
  • Wprowadzenie kilku planów pracy
  • Kilka rodzajów praw dostępu
  • Możliwość użycia systemu dla dostępu oraz kontroli dostępu na terenie firmy
  • Możliwość złożenia wniosku o udzielenie
  • Sprawozdania dotyczące typów czasu pracy z uwzględnieniem ich kosztów
Dowiedź się więcej o danym rozwiązaniu

System inteligentnej interakcji użytkowników z 1C przez komunikator Jabber.

Cechy główne:

  • Automatyczne wysyłanie zawiadomień użytkownikom systemu, gdy mają miejsce określone wcześniej zaprogramowane zdarzenia.
Dowiedź się więcej o danym rozwiązaniu